هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش هخامنشی

من کوروش هستم، شاه بزرگ، شاه جهان، از دودمانی که هميشه از شاهی برخوردار بوده است. من با آشتی به بابل آمدم و با خرسندی و شادمانی به کاخ فرمانروايان قدم گذاشتم. من برای نيک بختی مردم کوشيدم و بندگی را برانداختم. روز 29 اکتبر […]

نوروز

تاریخچۀ نوروز/ ژاله آموزگار

در روزگارانی بس کهن، در این سرزمین نیز همچون بسیاری از سرزمین‌های دیگر، گاه‌شماری بر مبنای «ماه» بود. چون هرکسی می‌توانست با چشم خود بر شمارش روزهای آن بپردازد و دگرگونی‌های آن همچون دگرگونی‌های خورشیدی نبود که آگاهی از آن در انحصار گروهی ویژه باشد. […]

نوروز و جشن نوروزی در مزداکدۀ امپراتوری هخامنشیان/ علی بلوکباشی

نوروز و جشن نوروزی در مزداکدۀ امپراتوری هخامنشیان/ علی بلوکباشی

     در کف زمین میان چهار ستون کاخ شورا یا سه دروازه که  به تالار تخت جمشید معروف است، سنگ مربع شکلی کار گذاشته شده است که آن را نخستین بار هرتسفلد  E. Herzfeld، ایران شناس آلمانی یافت و پس از بررسی روی آن، آن […]

پیام شاهنامه / محمدامین ریاحی

شاهنامه به نام «خداوند جان و خرد» آغاز می‌شود. اینکه از صفات بیکران خداوندی، بر جان آفرینی و خردبخشی او تکیه می‌کند، می‌خواهد بگوید که مهمتر از هر چیزی جان است و زندگی، و زندگی باید با خردمندی توام باشد. از اینجاست که در سراسر […]