مشاهده همه 9 نتیجه

روایت و کنش جمعی (چرا فراخوان های اجتماعی و سیاسی به داستان نیاز دارند)

دموکراسی چیست؟

شهریار

خبرچین ها (دنیای دیگران)

انقلاب های ۱۹۸۹ (سقوط امپراتوری شوروی در اروپا)

آداب دیکتاتوری:کیش شخصیت در قرن بیستم (خرد و حکمت زندگی ۷)

کدخدایی شیطان (نظام سلطه در گذر زمان)

تلنگر برای ایران (مطالعات موردی سیاست گذاری تغییر رفتار در ایران و جهان)

ناگفته های زندگی کامالا هریس و جو بایدن