رویداد ها, نوشته ها

هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ

هفتم آبان

روز بزرگداشت کوروش بزرگ هخامنشی بر همه ایرانیان و آزاداندیشان جهان خجسته باد

هفتم آبان خورشیدی برابر با ۲۹ اکتبر میلادی برابر با روز تیر از آبان ماه باستانی

در این روز کوروش هخامنشی توانست با سپاهیان ایرانی بزرگترین پایتخت آن دوره یعنی شهر بابل را بدون جنگ و خونریزی و تجاوز بگشاید.

به فرمان کوروش هیچ سرباز ایرانی حق تجاوز و اسیر کردن کسی و یا ویران کردن جایی را نداشت، به فرمان کوروش نه تنها تجاوزی صورت نگرفت بلکه حقوق همه شهروندان بابلی محفوظ ماند و به آیین و رفتار و منش آنها احترام گذاشته شد، همه بندگان و بردگان آزاد شدند و بسیاری از پرستشگاه ها که پیش از کوروش ویران شده بود از نو ساخته و آباد شد.

کوروش نشان داد و به کردار درآورد که میشود بدون جنگ و ستم و تجاوز و نا دیده گرفتن حق مردم بر آنها پادشاهی کرد و آنها را دوست بداشت.

او به راستی بر پایه منش و فرهنگ نژاده و راستین ایرانی با مردم رفتار نمود خواه آن مردم ایرانی خواه غیر ایرانی بودند.

بزرگ منشی و راست کرداری و گذشت و ادب و احترام این فرمانروایی بزرگ تاریخ تا آن روزگار از هیچ فرمانروا و پادشاهی دیده نشده بود و پس از آن هم فرمانروا و پادشاهی نتوانست به بزرگ منشی این شاهنشاه بزرگ ایرانی رفتار نماید.

از این روست که منش و رفتار و سیاست این شاهنشاه نیک سرآمد و الگوی همه فروانروایان جهان است و آشنا و بیگانه همه او را ستایش کرده و میکنند، و تنها دیوپرستان و بداندیشان هستند که با چنین منش و انسانیتی مخالف و دشمن هستند، بر این پایه ما همواره این شاهنشاه بزرگ که افتخار سرزمین و فرهنگ و ادب ایران زمین هست را میستاییم و به روان و آیین پاک او درود میفرستیم.

«اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید»

اندرز کوروش به فرزندانش در واپسین لحظات زندگی

نامش جاودان و سرزمینش به دور از خشم و ستم و بداندیشی

آریاچهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.