نوشته ها

اوستا (دانشنامه‌ی ایران باستان)

معرفی کتاب 

این کتاب کاملترین برگردان چاپ شده‌ی اوستا تاکنون در ایران است که همگی بخش‌های اوستا شامل گاتها، یسنا، یشت‌ها، ویسپرد، وندیداد و خرده اوستا را در بر دارد. متن این کتاب کامل بدون سانسور و یا خلاصه‌نویسی است. از سویی اوستای یاد شده با متن بسیار روان و گویا نگاشته شده به گونه‌ای که خوانندگان آن بتوانند به آسانی با آن ارتباط برقرار کرده و از آن بهره ببرند. همچنین در آغاز کتاب تاریخچه‌ای از اوستا و زبان و دبیره اوستایی و زرتشت آورده شده است. نویسنده کتاب پیش از هر بخش نخست پیش‌درآمدی درباره‌ی آن بخش نگاشته که به خوبی خواننده و پژوهنده را راهنمایی و آگاه می‌نماید. پژوهش‌ها و نگارش‌های انجام شده درباره‌ی این کتاب به روز بوده و از دانش‌های تاریخ و باستان‌شناسی و ادبیات و دیگر دانش‌ها و آگاهی‌های مربوط به ایران‌شناسی از آن بهره برده شده است.

چنانچه کسی خواهان بهره و آگاهی لازم از همگی بخش‌های اوستا هستید سفارش می‌شود این کتاب را تهیه نماید. در ذیل بخشی از متن پیش‌گفتار این کتاب برای اگاهی بیشتر خوانندگان آورده می‌شود.

ادبیات و فرهنگ هر قوم و سرزمینی یک روزه و یک جا به دست نیامده است. پستی بلندی‌ها و جنگ‌ها و آشتی‌های بسیاری در درازای تاریخ روی داده تا از راه تجربه، دانش و شناخت آفرینش، فرهنگ و تاریخ سرزمینی ساخته شده است. حال هر چه این ادبیات و فرهنگ و تاریخ ژرف‌تر و کهن‌تر باشد تلاش و پایداری‌های مردم آن سرزمین بیشتر و با ارزش‌تر است.ادبیات کهن ایران زمین نیز نه تنها از این روش دور نبوده بلکه در طوفان سخت گذر زمان بهترین و بیشترین روزگاران سخت را در نوردیده و با پایداری مردمانش تا به امروز بر جا مانده است. ادبیات زبان گویای تاریخ و فرهنگ، زشتی‌ها و زیبایی‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌های مردمان یک سرزمین و انتقال دهنده دانش و تجربه‌ی پیشنیان به آیندگان است.

امروزه بیش از پیش به دانش اوستاشناسی نیاز است و هر چه بیش‌تر با ایران‌شناسی و تاریخ و فرهنگ ایران آشنا می‌شویم پی می‌بریم که ایران‌شناسی بدون شناخت اوستا ناممکن و نارساست. هم چنین در میان دانش‌های نوین ایران‌شناسی به ویژه در دانشگاه‌ها جای اوستا‌شناسی بسیار خالی است. نگارنده پیشنهاد می‌دهد تا اساتید و دست‌اندرکاران وزارت علوم و دانشگاه‌ها تدبیری بیندیشند تا یک رشته‌ی اوستا‌شناسی به طور کامل در دانشگاه‌های ایران پایه‌گذاری شود تا گروه‌های دانشجویی و پژوهشگران از راه اوستا‌شناسی به دانش و فرهنگ پیشینیان خود بیشتر آگاه شده و ایران‌شناسی را کامل‌تر و بهتر به انجام رسانند.

هنوز از نگارش نخستین اوستا به زبان پارسی امروزی به دست استاد گرانمایه ابراهیم پور‌داود یک سده نگذشته است. در این دوره کوتاه (البته نسبت به تاریخ کهن ایران) پس از نگارش اوستا به یاری و دانش استاد ابراهیم پور‌داود (در سال ۱۳۰۵ خورشیدی) بسیاری از دانشمندان و ادب‌پژوهان به برگردان (ترجمه) و نگارش بخش‌های اوستا پرداخته و آن را در اختیار همگان قرار داده‌اند، اما کامل‌ترین این نگارش‌ها و گردآوری‌ها اوستای استاد ابراهیم پور‌داود است. ضمن اینکه از بخش برگردان و نگارش وندیداد استاد پورداود تاکنون اثری بیرون نیامده و یا بهتر است بگوییم در دسترس نیست. ما بقی اوستاهای گردآوری شده و موجود به زبان پارسی(فارسی) که از اوستایی به پارسی برگردانده شده خلاصه و اشاراتی از بخش‌های اوستا است. غیر از خرده اوستا و گاتها که گزارش‌ها و برگردان‌های کامل آن به دست فرزانگان و اساتید و موبدان به نگارش در آمده دیگر بخش‌ها به طور خلاصه و کوتاه در دسترس است. تنها بخش وندیداد به طور کامل به قلم توانمند استاد هاشم رضی به نشر در آمده است. مابقی دیگر بخش‌های اوستا (یشت‌ها، ویسپرد، یسناها) به طور کوتاه و گذراست و متن کاملی از آن ها به زبان امروزی در دسترس نیست.

نگارنده در بخش‌های پسین پیشگفتار به چرایی و چگونگی نگارش این کتاب پرداخته و یاد آور شده که بر خلاف اوستاهای پیشین که کوتاه و یا بخش‌هایی از آن به چاپ رسیده این کتاب گزارش کامل اوستا است. در نگارش و برگردان این اوستا کوشش شده تا از متون و نوشته های معتبر و درست اساتید و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی بهره برده شود. هم چنین برای شناخت بخش‌های اوستا و گزارش‌های آن از پژوهش و تحقیق سنتی و یک سویه و یا متعصبانه و حتی کپی‌برداری پرهیز شده و کوشش شده تا گزارش‌ها مربوط به هر بخش بسیار گویا و رسا باشد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.