درباره ما

نشر آرتامیس فعاليت خود را در امرداد ماه ۱۳۸۴ شروع كرد كه از آن تاريخ تا كنون كتاب‌های مختلفی در زمينه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی، ایران‌شناسی، داستانی و کودک به چاپ رسانده است.